Soso

เพี้ยงงงงง

posted on 07 Oct 2012 21:58 by doctorblueberry in Soso
 
 
     
 
 
 
ถ้าสัปดาห์หน้าผ่านไปได้ด้วยดี
แม่จิเขียนฟิคทูยูเรื่องนึง กะเชอร์ล็อกเรื่องนึงเลยเอ้าาาาาาาาา
 
โฮกกกกกก ปรากฏการณ์หลีกหนีโลกแห่งความเป็นจริงสุดฤทธิ์
เอาจริงๆนะ ถ้าผ่านไปได้ด้วยดีจะเขียนฟิคทูยูหลังจากไม่ได้เขียนมากี่ปีแล้วอ่ะ สอง หรือ สามปี แล้ววะ
เอาวะ เชอร์ล็อคด้วยเรื่องนึงเลย